במבט פילוסופי מדעי

מהות החיים

הפילוסופיה של הביולוגיה
 

הרצאה זאת מציגה את הפילוסופיה של הביולוגיה, תחום מחקר מרתק, שצומח ומתגבש בד בבד עם התפתחותה של הביולוגיה.

ההרצאה מסבירה מהם הנושאים שבהם עוסקת הפילוסופיה של הביולוגיה ומה הן שיטות חקירתה.

בנוסף נדונות שאלות אלה:

מה הקשר בין פילוסופיה לבין ביולוגיה ומדע בכלל?

מה מעמדה של הפילוסופיה של הביולוגיה – האם היא תחום מחקר עצמאי או חלק בלתי נפרד מהחקירה הביולוגית?

ולשם מה היא נחוצה – מה הם יעדיה של הפילוסופיה של הביולוגיה ומהי חשיבותה?

להרצאה הבאה