במבט פילוסופי מדעי

מהות החיים

מה הם החיים?

מהי מהות החיים ומה אפשר להסיק מלימוד והבנה של מהות החיים על חיינו שלנו?

תופעת החיים היא התופעה הטבעית המוכרת לנו ביותר, באופן הקרוב ביותר, שהרי אנו חלק בלתי נפרד ממנה.

עם זאת, שאלת מהות החיים לא חדלה להעסיק את האדם, משחר ההיסטוריה ועד ימינו.

הגדרות רבות שונות ניתנו לחיים על-ידי מדענים ופילוסופים לאורך הדורות, אבל אף הגדרה אינה מוסכמת על הכל.

כיום, טוענים חוקרים רבים כי החיים אינם ניתנים להגדרה; ויש גם הסבורים שאין כל צורך בהגדרתם.

בהרצאה מוצגות הגדרות שונות של החיים ונדונות שאלות אלה:

האם אפשר להגדיר את החיים, ואם כן, מהי הגדרתם?

לשם מה נחוצה הגדרת החיים?

ואילו מסקנות אפשר להסיק מזיהוי מוגדר של מהות החיים ביחס לחיי האדם?

להרצאה הקודמת                                                                                                                   להרצאה הבאה