במבט פילוסופי מדעי

מהות החיים

הרצאות


 

התקופה שבה אנו חיים הוכתרה על-ידי מדענים כ"תור הזהב" של הביולוגיה – תקופה המאופיינת בפריצות דרך מדעיות וטכנולוגיות רבות במחקר הביולוגי, שיש להן השלכות מרחיקות לכת על חיינו, בעיקר בתחומי הרפואה והכלכלה.


הפילוסופיה של הביולוגיה היא התחום שחוקר את הרעיונות שהובילו להישגים המרשימים של מדעי החיים ואת השאלות הפילוסופיות ביחס לתופעת החיים.

 

בסדרת הרצאות זאת מציגה ד"ר יפעת גל נושאים נבחרים בפילוסופיה של הביולוגיה.

ההרצאות מבוססות על שילוב של ידע מתחום הביולוגיה ומתחום הפילוסופיה, ומטרתן – להרחיב את הדעת, ולא פחות מכך את הלב, בנושא מהות החיים והשלכותיו על היבטים שונים בחיינו.
 

ההרצאות מיועדות לקהל הרחב, וכן לסטודנטים, מורים ואנשי מקצוע בתחום מדעי החיים או בתחומים המשיקים להם (כמו רפואה), ומותאמות לכל קהל יעד באופן ייחודי.

הפילוסופיה של הביולוגיה

הרצאה זאת מציגה את הפילוסופיה של הביולוגיה, תחום מחקר מרתק, שצומח ומתגבש בד בבד עם התפתחותה של הביולוגיה. ...
 

פלאי החיים

הרצאה זאת עוסקת בייחודיות המופלאה של החיים. ...

מה הם החיים?

מהי מהות החיים ומה אפשר להסיק מלימוד והבנה של מהות החיים על חיינו שלנו? ...
 

חותם החיים

האם קיים סימן זיהוי מובהק אחד של החיים? ...
 

הגילוי של דרווין

מהי התרומה הייחודית של דרווין להבנת החיים? ...