במבט פילוסופי מדעי

מהות החיים

הגילוי של דרווין
 

מהי התרומה הייחודית של דרווין להבנת החיים?

ההרצאה מציגה את תיאוריית האבולוציה של דרווין ומבהירה את משמעותה.

הדיון מתמקד בשאלות אלה:
על מה מבוססת התיאוריה של דרווין?

מהו ההבדל העקרוני בינה לבין הסברים אחרים לחיים על פני כדור הארץ?

מהו הגילוי על מהות החיים שעומד ביסודה?

ומה הן ההשלכות שלה על תפיסתנו את העולם, את החיים ואת האדם?

להרצאה הקודמת                                                                                                                   להרצאה הבאה