במבט פילוסופי מדעי

מהות החיים

חותם החיים

האם קיים סימן זיהוי מובהק אחד של החיים?

ההרצאה דנה בשאלה זאת ומציגה מאפיין מהותי יסודי של החיים שעשוי לשמש סימן הזיהוי - החותם - של החיים.

בנוסף עוסקת ההרצאה במשמעותו של מאפיין זה באופן כללי וביחס לחיי האדם בפרט.

להרצאה הקודמת                                                                                                                   להרצאה הבאה

© כל הזכויות שמורות · יפעת גל · מהות החיים

Copyright © Yifat Gal · The Essence of Life · All Rights Reserved