במבט פילוסופי מדעי

מהות החיים

ForestWander / http://www.forestwander.com / Wikimedia Commons :צילום   

הפילוסופיה של הביולוגיה

 

חלק III   על הקשר בין הפילוסופיה של הביולוגיה לבין הפילוסופיה

הפילוסופיה עוסקת בשאלות הכלליות והרחבות ביותר ביחס לקיום, כלומר ביחס לעולם על כל מרכיביו, כולל האדם. שאלות אלה נחלקות לשלושה תחומים עיקריים המרכיבים את הפילוסופיה: מטפיזיקה – העוסקת בשאלות על מה שקיים בעולם; אפיסטמולוגיה – החוקרת את  הידע שלנו על העולם, כלומר את טבעו של הידע שלנו ואת הדרכים שבהן אנו רוכשים אותו; ואתיקה – המגדירה את העקרונות שלפיהם עלינו לפעול כדי לחיות באופן הראוי ביותר, המיטבי.

הפילוסופיה של הביולוגיה, לעומת זאת, עוסקת בשאלות פילוסופיות קונקרטיות יותר – שאלות שנוגעות לתופעת החיים ונתונות בהקשרו של חקר החיים.

 

בנוסף, עיקר המיקוד של הפילוסופיה של הביולוגיה נתון (כאמור בחלק II של המאמר)  לידע הביולוגי, כלומר לחקירת שאלות שהן אפיסטמולוגיות במהותן.

חקירה זאת נחלקת לשלוש קטגוריות עיקריות.

האחת – חקירת המשמעות של מושגים מרכזיים, כמו 'מין ביולוגי', 'אורגניזם', 'גֶן' וכמובן 'חיים'.

כך לדוגמה, בין השאלות הפילוסופיות על מושג ה'חיים' נכללות שאלות אלה:

מה הם החיים?

האם אפשר להצביע על תכונה יסודית המשותפת לכל היצורים החיים, על כל המגוון העצום שלהם, ואשר מייחדת אותם מעולם הדומם?

האם ייתכנו חיים מלאכותיים, ואם כן, אילו מאפיינים נדרשים לקיומם?

שתי הקטגוריות הנוספות בחקירה אפיסטמולוגית זאת הן:

בחינת המבוּססוּת והתקפוּת של הידע הביולוגי, כלומר של הנחות, תיאוריות והסברים מרכזיים בביולוגיה, כמו תיאוריית הברירה הטבעית או הסברים גנטיים לתהליכי התורשה וההתפתחות, וכן ארגון הידע הביולוגי ואינטגרציה שלו, למשל איחוד הנתונים והתובנות שהושגו בענפי הביולוגיה השונים, כמו הגנטיקה וחקר ההתפתחות.

 

ההישגים הכבירים של הביולוגיה במהלך מאה השנים האחרונות ויישומיהם הטכנולוגיים בתחומים שונים הם בעלי השלכות מרחיקות לכת על חיי האדם. בחינת סוגיות אתיות שעולות בעקבות החידושים הטכנולוגיים הללו, בעיקר בתחומי הרפואה והחקלאות, וההשפעות שלהם על חיינו, נכללת גם היא בין נושאי החקירה של הפילוסופיה של הביולוגיה. בין סוגיות אלה אפשר למנות שאלות אתיות שמתעוררות, למשל, בעקבות טיפולים מצילי חיים ומאריכי חיים, מיפוי גנטי וזיהוי גנים למחלות, ופיתוח זנים ומינים חדשים באמצעות הנדסה גנטית.

אם כן, הפילוסופיה של הביולוגיה היא שדה מחקר בינתחומי – מפגש בין הפילוסופיה לבין הביולוגיה – רחב, מגוון ומורכב, שעוסק בשאלות פילוסופיות, במיוחד בשאלות אפיסטמולוגיות, בהקשרה של הביולוגיה.

יישום זה של חקירה פילוסופית בביולוגיה כולל בחינה וניתוח, הערכה, ארגון ואיחוד של הידע הביולוגי - של המושגים והרעיונות, ההנחות והטיעונים, ההסברים והתיאוריות, המהווים את תשתיתה של הביולוגיה.

חקירה זאת נעשית באמצעות קריאה ועיון בספרים ומאמרים – סיכומי מחקרים, תיאוריות והסברים, בענפי הביולוגיה השונים – וחקירה מחשבתית ביקורתית: זיהוי המושגים והרעיונות היסודיים המוצגים במחקרים וניתוח משמעותם, בחינת המבוססות שלהם, האחדתם וגיבושם, וכן הערכת ההשלכות שלהם על החקירה הביולוגית ועל תפיסתנו ביחס למושג החיים בכלל וביחס לחיינו בפרט.

*    *    *

© כל הזכויות שמורות · יפעת גל · מהות החיים

Copyright © Yifat Gal · The Essence of Life · All Rights Reserved