במבט פילוסופי מדעי

מהות החיים

הפילוסופיה של הביולוגיה

 

חלק I   מבוא

מה הם החיים?

מה מייחד אותם מן הדומם?

האם ייתכנו חיים מלאכותיים? ואם כן, כיצד ייראו חיים כאלה?

האם האבולוציה היא עובדה או תיאוריה? האם דרווין צדק?

אילו תובנות אפשר להסיק מן המחקר הביולוגי ביחס לחיי האדם? 

שאלות אלה הן רק דוגמאות אחדות מן המגוון הרחב של הסוגיות שבהן עוסקת הפילוסופיה של הביולוגיה; סוגיות שרוב הביולוגים, המדענים החוקרים את החיים, אינם נותנים עליהן את דעתם.

הפילוסופיה של הביולוגיה החלה להתגבש כתחום מחקר עצמאי בשנות ה-60 וה-70 של המאה העשרים. בין החוקרים שהובילו את התפתחותה נמנים ביולוגים כמו Joseph Henry Woodger ,Ernst Mayr, ופילוסופים, בהם David Hull ,William Wimsatt, ו-Michael Ruse שייסד ב-1986 את המגזין הראשון בתחום, Biology and Philosophy.

תוך זמן קצר, במהלך עשורים בודדים, הפכה הפילוסופיה של הביולוגיה לתחום מחקר משגשג המניב ספרות עשירה במגוון נושאים, פרי עבודתם של חוקרים רבים.

המונח "פילוסופיה של הביולוגיה" מעורר בדרך-כלל עניין ותמיהה כאחד – מהי בדיוק: פילוסופיה? ביולוגיה? נקודת מפגש בין השתיים? האם בכלל קיימת נקודת מפגש כזאת – מה לפילוסופיה ולביולוגיה?

 

התפיסה הרווחת היא כי הפילוסופיה והמדע, ובכללו גם הביולוגיה, הם שני תחומי ידע נפרדים, שונים, ומבחינות מסוימות אפילו מנוגדים: הפילוסופיה עוסקת בנושאים רחבים, כלליים ומופשטים; המדע, לעומת זאת, ממוקד בנושאים קונקרטיים ספציפיים. יתרה מכך, רבים רואים בפילוסופיה תחום שעניינו נושאים לא מעשיים, שאינם קשורים למציאות ואינם רלוונטיים לחיינו, בעוד המדע מבוסס על עובדות ובעל השפעה עצומה עלינו – הידע המדעי מיושם בתחומים הנוגעים לכל אחד מאתנו (בריאות, כלכלה, חינוך, תרבות, ועוד), ומגולם באינספור אופנים ותוצרים, בכל פן בחיינו.

לפי תפיסה זאת, אם כן, הפילוסופיה והביולוגיה הן שתי ספירות רחוקות ומנותקות, ואם קיים מפגש ביניהן הרי שהוא מוגבל, בעל שטח מגע מצומצם; ואולי אף, בדומה לקו האופק, קסום ומרתק אך יחד עם זאת אוורירי, לא מוגדר, ולמעשה אינו אלא פרי אשליה אופטית.

 

ההקבלה לקו האופק נכונה רק בחלקה.

הפילוסופיה של הביולוגיה היא אכן תחום המפגש (ה-interface), המרתק, שבין הפילוסופיה לבין הביולוגיה. אבל בניגוד לקו המפגש שבין הים לבין השמים, בין הפילוסופיה לביולוגיה קיים חיבור אמיתי, ממשי, הדוק, רחב ומגוון.

והגורם המחבר ביניהן, הגורם המשותף לפילוסופיה ולמדע בכלל, הוא  הידע.

הפילוסופיה והמדע נובעים ממקור אחד משותף: הצימאון לידע, התשוקה להכיר ולהבין את העולם. התמחות (ספציאליזציה) הולכת וגדלה הביאה במהלך ההיסטוריה להיפרדות השניים. אך למעשה ההבחנה ביניהם אינה עניין של מהות אלא של דרגה, של רמת המיקוד – הפילוסופיה עוסקת בכללי, ברחב, בעקרוני ביותר, ואילו המדע בוחן את הפרטי, הצר, הקונקרטי. הבחנה זאת נכונה גם ביחס להבדל שבין הפילוסופיה של הביולוגיה לבין הביולוגיה.

© כל הזכויות שמורות · יפעת גל · מהות החיים

Copyright © Yifat Gal · The Essence of Life · All Rights Reserved