במבט פילוסופי מדעי

מהות החיים


עולם החי, כמו עולם הדומם, מורכב מיסודות הטבע ונשלט בידי כוחות הטבע. ואולם, ההבדל בין שני העולמות הוא ההבדל המהותי ביותר הקיים בטבע.

 

המדע הראה מעל לכל ספק סביר כי החיים מהווים חלק בלתי נפרד מכלל תופעות הטבע.

היצורים החיים מורכבים מיסודות הקיימים בטבע, כמו פחמן, מימן, חמצן, חנקן, זרחן; יסודות שמהם עשויים גם עצמים דוממים; כוחות הטבע, כמו כוח הכבידה והכוח החשמלי, פועלים על החיים בדומה לאופן שבו הם פועלים על הדוממים; תהליכי החיים הינם תהליכים פיזיקליים-כימיים, ותופעת החיים בכללותה פועלת בהתאם לחוקי הטבע – חוקי הפיזיקה והכימיה שולטים בעולם החי כמו בעולם הדומם.

אבל יחד עם זאת, אין גם כל ספק כי החיים נבדלים מכל שאר התופעות הקיימות במציאות הידועות לנו.

ההבחנה בין החי לדומם היא ההבחנה היסודית ביותר בקיום; זוהי החלוקה הראשונית, הבסיסית ביותר, בין העצמים הקיימים בעולם. ההבדל בין החיים לבין הלא חיים אינו הבדל של דרגה כי אם של מהות; ההבדלים בין, לדוגמה, אדם, לוויתן, פרפר ואמבה, בטלים בשישים לעומת ההבדלים בין כל אחד מהם לבין, למשל, אבן.

ההבדל בין עולם החיים לעולם הדומם הוא ההבדל המהותי ביותר בטבע.

ביסוד ההבדל המהותי הזה עומדות תכונות ייחודיות שמאפיינות את היישים החיים בלבד, ולא קיימות, לא באופן זהה ואף לא דומה, בעצמים לא חיים.

 

אחת התכונות המיוחדות הללו היא ארגון יוצא דופן הניכר במבני היצורים החיים, ואשר על שמו הם מכונים כידוע אורגניזמים (המילה organism מקורה במילה organize, לארגן).

 

מבניהם של האורגניזמים החיים ערוכים בארגון מורכב ביותר והיררכי: החל מן הרמה המולקולרית, המשך ברמת התא – יחידת החיים הבסיסית – על המבנים השונים המרכיבים אותו (בהם למשל, הממברנה העוטפת את התא, שלד התא, גרעין התא, מיטוכונדריה, ריבוזומים), שכל אחד מהם בעל מורכבות רבה בעצמו, דרך המבנים שיוצרים התאים – הרקמות והאיברים השונים, ועד רמת האורגניזם השלם.

ארווין שרדינגר, הפיזיקאי הידוע, דן בארגון הייחודי הניכר בחיים בסדרת הרצאות שפורסמו בספרו מה הם החיים? הוא דימה את ההבדל שבין מבנה גביש, אחד המבנים המורכבים של החומר הדומם המצוי בטבע, לבין מבנה החומר החי, להבדל שבין טפט, שעליו מצויר אותו דגם מספר רב של פעמים, לבין יצירת אמנות מופתית, כמו השטיחים של רפאל התלויים בקפלה הסיסטינית.

מבנים של גבישים, כמו למשל אלה של גבישי מלח, קוורץ או יהלום, ערוכים בסידור שיש בו חוקיות מחזורית פשוטה, כך שחלק מן הגביש בנוי בסידור זהה לזה של חלקים אחרים בו; לעומת זאת, המבנים החיים הם בעלי מורכבות רבה לאין שיעור, וחלקים מהם אינם דומים כלל לחלקים אחרים בהם.

הדבר נכון גם ביחס למבנים מורכבים יותר מהגבישים המחזוריים המצויים בטבע, מבניהם של גבישים קוואזי-מחזוריים (שהתגלו, כידוע, על-ידי דן שכטמן) – רמת הארגון של מבנים אלה נמוכה גם היא בכמה סדרי גודל לעומת רמת הארגון של מבני האורגניזמים החיים, ואף לעומת רמת הארגון של כל אחד מרכיבי התאים המרכיבים אותם, כמו למשל, הריבוזום (שאת מבנהו חשפה, כידוע, עדה יונת, יחד עם חוקרים נוספים).

הארגון המורכב המופלא ניכר לא רק במבני האורגניזמים החיים כי אם גם במנגנונים הפועלים בהם, אשר מבטיחים את קיומו של ארגון זה ומשמרים אותו על אף שינויים בסביבה, כמו מנגנוני ההומאוסטאזה  – המאפשרים קיום תנאים פיזיקליים (חום, pH) וכימיים קבועים ללא תלות בסביבה, מנגנוני המטבוליזם, התורשה, הגדילה וההתפתחות.

מבניהם המורכבים של היצורים החיים והמנגנונים המקיימים אותם, הם מושאי החקירה המדעית הביולוגית.

לעומת זאת, שאלות ביחס להבדל בין החיים לבין הלא חיים – שאלות על עצם מהותו של הבדל זה: מה הן התכונות המייחדות את החיים ומבדילות אותם, באופן עקרוני, מהדומם? ובחינת מקורו של ההבדל ומשמעותו: האם ההבדל הוא תוצאה של גורמים או כוחות הקיימים אך ורק בחיים או שהוא נובע מצירוף ייחודי של גורמים הקיימים גם בעצמים דוממים? מה הם ההסברים המוצעים להבדל? האם הם הסברים מלאים ומספקים, ואם לא כן, אילו הסברים עשויים להיות כאלה? מה הן ההשלכות של התכונות המייחדות את החיים על החקירה הביולוגית, כמו למשל, על שיטות החקירה ועל ניתוח הממצאים – כל אלה הן סוגיות בתחום הפילוסופיה של הביולוגיה.

"ההבדל בין גביש לבין החומר החי כמוהו כהבדל שבין טפט ליצירת מופת של רפאל." ארווין שרדינגר

על ההבדל בין החי לדומם

מודל של המבנה האטומי של גביש קוואזי-מחזורי – אחד המבנים המורכבים בטבע הדומם – לעומת מודל של

מבנה ריבוזום מיטוכונדרי של אדם.

© כל הזכויות שמורות · יפעת גל · מהות החיים

Copyright © Yifat Gal · The Essence of Life · All Rights Reserved