במבט פילוסופי מדעי

מהות החיים

על שאלת הגדרת החיים

החיים הם תופעת הטבע המוכרת לנו ביותר, אבל עדיין לא נמצאה להם הגדרה ברורה ומוסכמת.

 

החיים, במובן הרחב, הכללי ביותר, על כל מופעיהם – היצורים החיים, מבניהם, פעולותיהם והתהליכים המתרחשים בהם – הם התופעה הטבעית המוכרת לנו ביותר; תופעה שאנו תופסים את עצם קיומה באופן אינטואיטיבי, לא מודע ובלתי אמצעי, שהרי אנו עצמנו חלק בלתי נפרד ממנה; תופעה המוכרת לנו באופן   הקרוב ביותר, שכן כל הווייתנו היא ביטוי שלה, כל רגע של קיומנו הוא פועל יוצא שלה.

אבל דווקא תופעת החיים – החווייה הקיומית היסודית ביותר שלנו – היא המתמיהה ביותר מבין כל תופעות הטבע האחרות הידועות לנו – עצמים ותהליכים  שאינם חיים, בהם, לדוגמה, החומרים הרבים השונים הקיימים בטבע, הכוכבים, הקרינה האלקטרומגנטית והקוסמית, נהרות וימים, גאות ושפל, סערות ורעידות אדמה; לעומת תופעות הטבע הללו, ורבות אחרות, תופעת החיים היא הפחות מובנת והמעוררת את השאלות הרבות והעמוקות ביותר. יתרה מכך, עצם הגדרתה, כלומר התשובה על השאלה: "מה הם החיים?" – אינה ברורה.

הביולוגיה המודרנית, שהחלה להתגבש במאה ה-19 ועברה התפתחות מואצת מאוד במאה השנים האחרונות, הביאה לגילויים רבים ומשמעותיים ביותר ביחס לתופעת החיים על היבטיה הרבגוניים. באמצעות החקירה המדעית נרכש ידע עצום על תהליכי החיים המתקיימים ברמות שונות, החל מהרמה המולקולרית, דרך הרמות הפיזיולוגיות וההתנהגותיות השונות, ועד רמת המערכות האקולוגיות.

הבולטים שבין מאפייני החיים המוכרים לנו, שאת פרטיהם ומנגנוניהם חשפה הביולוגיה, הם: מבנים מאורגנים מורכבים ביותר, תנועה, תגובה על גירויים חיצוניים, חילוף חומרים (מטבוליזם), קיום תנאים פיזיקליים-כימיים קבועים בסביבה הפנימית על אף שינויים בסביבה החיצונית (הומאוסטזה), הִתרבּות ותורשה, גדילה, התפתחות ואבולוציה.

ואולם, החוקרים מתקשים להצביע על סימן החיים המובהק ביותר, על אפיון עקרוני שמייחד את החיים,  אפיון המשותף לכל יחידות החיים ומבדיל אותם מן הדומם.

חלק מסימני ההיכר החשובים של החיים אינם משותפים לכל היצורים החיים. כך למשל, הִתרבות אינה תנאי הכרחי לחיים – יצורים חיים רבים אינם מתרבים, כמו בני כלאיים שהינם עקרים כדוגמת הפּרֶד; הִתפתחות היא אפיון של האורגניזמים הרב-תאיים בלבד – חד-תאיים, כמו למשל חיידקים ואמבות, אינם מתפתחים במהלך חייהם. וישנם מאפיינים של החיים שניכרים גם בעצמים ותהליכים לא חיים; לדוגמה, תנועה מאפיינת גם כוכבים ומטוסים, חילוף חומרים מתקיים גם בנהר זורם ובלהבת אש, ושמירה על יציבות תנאים פיזיקליים-כימיים על אף שינויים בסביבה היא אפיון מרכזי של מגוון רחב מאוד של מערכות שיצר האדם, שפעילותן מווסתת על-ידי מנגנוני בקרה שונים, החל ממערכות פשוטות יחסית כמו מזגן שפעילותו מווסתת על-ידי תרמוסטט ועד למערכות ממוחשבות מורכבות כמו רובוט.

יתירה מכך. כדי להגדיר את החיים יש לזהות מאפיין שלא זו בלבד שהוא מייחד את החיים אלא עומד ביסוד מרבית המאפיינים המייחדים האחרים של החיים, ומסביר אותם באופן הטוב ביותר.

שאלת זהותו של מאפיין כזה העסיקה, לכל אורך ההיסטוריה, מאז אריסטו ועד ימינו, הוגים וחוקרים רבים; אך היא עדיין בבחינת שאלה פתוחה.

חוקרים שונים העלו הצעות שונות, ביחס לזהותו של המאפיין היסודי המייחד את החיים, בתלות ובהקשר לתחום הידע והעיסוק של כל אחד מהם; בין ההצעות הידועות: מטבוליזם (כפי שטענו, למשל, הפיזיקאי הנודע ארווין שרדינגר והביוכימאי לנינג'ר (Albert Lehninger)), שכפול (כלומר התרבות, הביולוג ריצ'ארד דוקינס, שפיתח תיאוריה אבולוציונית הממוקדת ב-גנים), ואבולוציה (הביולוג האבולוציוני John Maynard Smith).

התפיסה הרווחת כיום בין הביולוגים היא כי אי אפשר להצביע על מאפיין יסודי אחד המייחד את החיים, אלא רק על צירוף של כמה מאפיינים.

משמעות גישה זאת היא, למעשה, שהחיים לא ניתנים להגדרה, שכן רשימה של מאפיינים של החיים היא בבחינת תיאור שלהם ולא הגדרה של מהותם.

האם העובדה שעד כה לא נמצאה הגדרה ברורה ומוסכמת של החיים, על אף המאמצים הניכרים של הוגים וחוקרים רבים במהלך כל הדורות לספק הגדרה כזאת, מעידה על כך שאכן, כפי שחוקרים שונים מעריכים, אי אפשר, באופן עקרוני, להגדיר את החיים? ואם כן, מדוע? האם הסיבה לכך נעוצה בתופעת החיים עצמה או אולי בשיטת ההגדרה?

מה יכולה להיות הגדרה ראויה של החיים: מה הם הקריטריונים הנדרשים להגדרה כזאת? ומה הם מאפייני החיים שעשויים לענות על קריטריונים אלה? ולשם מה בכלל נחוצה הגדרה של החיים?

העיסוק בשאלות אלה, המונחות בתשתית הביולוגיה, ומתן התשובות עליהן, מצריכים לא רק ידע ביולוגי כי אם גם כלי חשיבה וניתוח פילוסופיים. ועל כן מהוות סוגיות אלה חלק מהותי בפילוסופיה של הביולוגיה, תחום המפגש בין החקירה הביולוגית לבין החקירה הפילוסופית.

© כל הזכויות שמורות · יפעת גל · מהות החיים

Copyright © Yifat Gal · The Essence of Life · All Rights Reserved