במבט פילוסופי מדעי

מהות החיים

יפעת גל      מהות החיים

info@yifatgal.com